ad Koning Hollewijn

Auteur
Tekst: Marten Toonder, Eiso Toonder, Andries Brandt, Harry van de Eerenbeemt, Lo van Hartog van Banda
Tekeningen: Marten Toonder, Ben van Voorn, Ton Beek, Ben van 't Klooster, Jan Wesseling, Fred Julsing, Thé Tjong-Khing, Piet Wijn


Start-Einde
Start: 1954
Einde: 1971

Uitgeverij
Uitgeverij Skarabee - Laren NH
Uitgeverij Mondria - Hazerswoude
Uitgeverij Panda - Den Haag
Uitgeverij Cliché - Maarssen

Externe link

Koning Hollewijn, Nederlandse stripreeks van Marten Toonder met onderteksten van 1954 t/m 1971 over een filosofisch ingestelde koning wonende op paleis Koudewater en regerend over een land dat gebaseerd is op het Nederland van de jaren 50, en die zin aan zijn leven probeert te geven. Aangezien De Telegraaf in de oorlog onder Duitse controle heeft gestaan en deze krant pas in 1947 weer mag verschijnen is de Tom Poes-strip overgegaan naar de Volkskrant en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zodoende vraagt De Telegraaf aan Toonder een nieuwe strip en dat wordt Koning Hollewijn. De strip gaat over een koning die geen politieke bevoegdheden, maar louter een symboolfunctie heeft. Toonder's medewerker Lo Hartog van Banda geeft aan dat zo'n iemand ook een tegenspeler nodig heeft. Dit wordt de jeugdige secretraresse Wiebeline Wip, die reeds in het eerste verhaal bij de koning in dienst treedt.
In 1971 besluit Toonder vanwege de beperkingen die de strip met zich meebrengt te stoppen met Koning Hollewijn. Er zijn dan 73 verhalen verschenen.
In diverse verschijningsvormen worden de verhalen gebundeld in boeken door ondermeer de uitgeverijen Skarabee uit Laren en Mondria uit Hazerswoude. Omdat de uitgeverijen de boekjes uitbrengen in verschillende formaten en dit diverse fans stoort, klinkt de roep op een nieuwe gelijkvormige reeks. In 2012 gaat de Haagse uitgeverij Panda de verhalen van Koning Hollewijn uitbrengen in een soortgelijke luxe reeks als die van Bommel en Tom Poes. Na 2 delen echter stopt Panda hiermee en in 2018 neemt Uitgeverij Cliché de reeks over. Dit zal dan de eerste gelijkvormige reeks zijn waarin alle Hollewijn-verhalen zullen worden ondergebracht.
tekst: mvdwstrips.nl

Reguliere reeks (Skarabee)
Dit is een oblong-reeks met de rug aan de lange zijde.
Het boek moet dus een kwartslag worden gedraaid, indien men het binnenwerk wil bekijken.
Elk deel bevat op de voorplaat van de omslag steeds dezelfde afbeelding van koning Hollewijn en Wiebeline Wip met voor elk deel een andere achtergrondkleur.

Reguliere reeks (Mondria)
Vanaf 1981 zet uitgever Henk R. Mondria uit Hazerswoude de verhalenreeks van Koning Hollewijn voort. Deze sluit aan op de serie boeken van uitgeverij Skarabee uit Laren met aflevering 1089. De layout op de omslagen is zeer strak vormgegeven en heeft min of meer het uiterlijk van een krant met nieuwsberichten. De tekeningen zijn vergrote weergaven uit de afleveringen, waarbij er soms een ingekleurde afbeelding aan is toegevoegd. Elk deel bevat één titel, namelijk die van één der verhalen die in dat deel voorkomt (meestal het openingsverhaal). De verschijningsvorm voor wat het binnenwerk betreft is dezelfde als die van de Bommel Reuzenpockets van uitgeverij De Bezige Bij, namelijk kleine plaatjes en grotere teksten. De looptijd van deze reeks uitgaven is tien jaar. Samen met de uitgaven van Skarabee is dit in 1991 de enige complete Hollewijn-serie.
 • 1 - Koning Hollewijn als gezant (1981)
  Als gezant
  De terugkeer van de oude garde
 • 2 - Koning Hollewijn bezoekt Voorland (1981)
  Bezoekt voorland
  De poppenmaker
 • 3 - Het anders-wezen (1981)
  Het anders-wezen
  De vriend
 • 4 - De tijdreiziger (1982)
  De tijdreiziger
  De nieuwe wind
 • 5 - De ronde tafel (1982)
  De ronde tafel
  De revolutie
 • 6 - De mensenhater (1982)
  De mensenhater
  Het rondkijkertje
 • 7 - De stuwdam (1983)
  De stuwdam
  De hoedenzaak
 • 8 - De knijstijd (1983)
  De knijstijd
  De Groot-Sallische beweging
 • 9 - Het kerntal (1983)
  Het kerntal
  De roof van de Tante-schilderijen
 • 10 - De onthulling (1983)
  De onthulling
  De onbomvogel
 • 11 - Het Warrewoud (1984)
  Het warrewoud
  De watertoorn
 • 12 - Koning Hollewijn in Halloa (1984)
  In Halloa
  Op glad ijs
 • 13 - Het S-spel (1986)
  Het S-spel
  De Super Bolt
 • 14 - De Lorreleider (1986)
  De Lorreleider
  De Heppings
 • 15 - Het rakettenmysterie (1986)
  Het rakettenmysterie
  De zuiveraars
 • 16 - De landloper (1987)
  De landloper
  De snoepers
 • 17 - Het gewichtsverlies (1987)
  Het gewichtsverlies
  De gasbel
 • 18 - Het regeringsapparaat (1987)
  Het regeringsapparaat
  De anarchist
 • 19 - De voorvader-scepter (1988)
  De voorvader-scepter
  De drummel
 • 20 - De marsmannetjes (1988)
  De marsmannetjes
  De ontwording
 • 21 - De wetgever (1989)
  De wetgever
  De zwaardridder
 • 22 - De djinn Harawar (1989)
  De djinn Harawar
  Daalder op Korstheuvel 1)
 • 23 - Het wereldeinde (1989)
  Het wereldeinde
  De gouddorst
 • 24 - De strijd om Korstheuvel (1989)
  De strijd om Korstheuvel
  De verjongingskuur
 • 25 - De miljoenen (1990)
  De miljoenen
 • 26 - De kultuur (1990)
  De kultuur
  De hofkampioen
 • 27 - Het filmwezen (1990)
  Het filmwezen
  De verdwenen scepter
 • 28 - De welvaart (1990)
  De welvaart
 • 29 - De aanslager (1990)
  De aanslager
  De ontwikkelsteun
 • 30 - Het einde van Koudewater (1991)
  De futuroloog
  Het einde van Koudewater

Luxe reeks (Panda/Cliché)
 • Band 1
  De holle appel
  De worteltrekker
  De zoekgeraakte rechten
  De holle appel (geïllustreerd)
  De rechten van de mens (geïllustreerd)
 • Band 2
  De kroonjagers
  De Steen der Wijzen
  De flutters
  De lorrocraat
 • Band 3
  Het dubbele leven van koning Hollewijn
  Zoekt een Iemand
  De Korstheuvel
 • Band 4
  De Anti-wielbeweging
  Zoekt de levensvreugde
  Bezoekt een bevriende mogendheid
  De thesauriër
 • Band 5
  Zoekt de cultuur
  Als gezant
  De terugkeer van de oude garde
  Bezoekt Voorland
 • Band 6
  De poppenmaker
  Het Anders-wezen
  De Vriend
  De tijdreiziger
 • Band 7
  De nieuwe wind
  De ronde tafel
  De revolutie
  De mensenhater
 • Band 8
  Het rondkijkertje
  De stuwdam
  De hoedenzaak
  De Knijstijd
 • Band 9
  De Groot-Salische Beweging
  Het kerntal
  De roof van de tanteschilderijen
  De onthulling
 • Band 10
  De onbomvogel
  Het Warrewoud
  De watertoorn
  In Halloa
 • Band 11
  Op glad ijs
  Het S-spel
  De Super Bolt
  De Lorreleider
 • Band 12
  De heppings
  Het rakettenmysterie
  De zuiveraars
  De landloper
 • Band 13
  De snoepers
  Het gewichtsverlies
  De gasbel
  Het regeringsapparaat
  De anarchist
 • Band 14
  De voorvader-scepter
  De drummel
  De marsmannetjes
  De ontwoording
 • Band 15
  De Wetgever
  De zwaardridder
  De dzjin Harrawar
  Daalder op Korstheuvel 1)
 • Band 16
  Het einde van de wereld 2) / Het wereldeinde 3)
  De goudmaakmethode 2) / De gouddorst 3)
  De Radijs-Rubarberse twisten 2) / De strijd om Korstheuvel 3)
  De verjongingskuur
 • Band 17
  De miljoenen
  De cultuur
  De hofkampioen
 • Band 18
  Het filmwezen
  De verdwenen scepter
  De welvaart
 • Band 19
  De aanslager
  De ontwikkel-steun
  De futuroloog
  Het einde van Koudewater
1) Gepubliceerd als dagbladstrip onder de titel Koning Hollewijn de Rubarberbrillen;
2) Titelaankondiging in integraal-banden 1 t/m 15 en oorspronkelijke krantentitel;
3) Titelaankondiging vanaf band 16 en titel Mondria-uitgave.

INHOUD

 

Meer informatie

Meer informatie over auteursrechten e.d. vindt u hier.