ad Storm

Auteur
Don Lawrence (tekeningen, tekst in deel 9)
Martin Lodewijk (tekst)
Romano Molenaar (tekeningen vanaf deel 23)
John Kelly, psd. Dick Matena (tekening kronieken van de tussentijd)
Jorg de Vos (tekeningen vanaf deel 24, scenario vanaf deel 26)
Rob van Bavel (scenario vanaf deel 27, de kronieken van Roodhaar)
Vince Wernham (tekst in deel 0)
Saul Dunn (tekst in deel 1)
Dick Matena (tekst in delen 3 t/m 6 en 28)
Kevin Gosnell (tekst in delen 8 en 9)
Roy Thomas (tekst in de kronieken van Roodhaar)


Start-Einde
Start: 1978

Uitgeverij
Oberon B.V. - Haarlem
Big Balloon - Heemstede
Don Lawrence Collection - Oosterhout
Uitgeverij L - Oosterhout

Externe link

Storm, Nederlandse stripreeks vanaf 1978 over een astronaut met de naam Storm die via een reis naar Jupiter in de toekomst belandt. Zijn metgezellen zijn Roodhaar en vanaf deel 10 de rode prins Nomad. De reeks wordt steeds voorgepubliceerd in Eppo en haar opvolgende bladen en een gedeelte in het stripmagazine Myx.
Als in 1975 het nieuwe stripweekblad Eppo wordt opgericht, wil de redactie een science fiction-strip hebben met de uit Londen afkomstige Don Lawrence als tekenaar. Hij is dan al bekend van de reeks Opkomst en ondergang van het keizerrijk Trigië. Het is echter niet deze strip die Eppo-medewerker Martin Lodewijk in huis wil halen, omdat hij niets moet hebben van de vliegmachines en soldaten die in de Trigië-strip volop aan bod komen. Er wordt begonnen met een verhaal over Commandant Grek geschreven door Vince Wernham, maar aangezien de redactie daar niet tevreden over is wordt dat niet voorgepubliceerd, althans niet in 1975 - in 1982 volgt er alsnog voorpublicatie, als de Storm-strip dan al bekend en populair is. Eppo zal in dat licht bekeken nog even doorgaan met de voorpublicatie van Trigië, totdat het nieuwe werk gereed is voor publicatie. De tweede poging wordt wel goedgekeurd, waarop er een langlopende reeks volgt. De eerste negen verhalen bevatten geen rode draad, en worden met terugwerkende kracht De kronieken van de diepe wereld genoemd met verschillende schrijvers. Vanaf deel 10 draait de reeks om de De kronieken van Pandarve en zal dan steeds worden geschreven door Martin Lodewijk. In 2003 komt Lawrence te overlijden, maar al snel wordt Romano Molenaar de nieuwe tekenaar. Voorpublicatie vindt dan plaats in het nieuwe stripmagazine Myx, maar aangezien dat blad ophoudt te bestaan is daarvoor geen mogelijkheid meer.
In de jaren tachtig bestaat er ook een Don Lawrence-fanclub en bijbehorend orgaan met als naam Thunder en met Rob van Bavel als voorzitter. Hij is het die in 2009 - dan als uitgever - het blad Eppo laat herleven en zo de Storm-strip een podium biedt voor voorpublicatie.
Er bestaan ook buitenreeksen zoals De kronieken van de tussentijd met tekeningen van John Kelly, een pseudoniem van Dick Matena, De kronieken van de buitenring (met Minck Oosterveer als tekenaar) en De kronieken van Roodhaar.
In 1985 experimenteren de makers van het televisisieprogramma AVRO's Wordt Vervolgd met de mogelijkheden om strip naar televisie te vertalen. Er worden van de strip Jan, Jans en de kinderen afleveringen voor de TROS gemaakt, waarin tekenaar Jan Kruis de verhalen vertelt, terwijl er tekeningen uit de strip op het scherm zijn te zien - bestaande èn nieuwe speciaal voor de TV gemaakte tekeningen. Ditzelfde principe wordt ook voor Storm gebruikt. In enkele afleveringen van Wordt Vervolgd wordt er een aflevering uit de Storm-strip uitgezonden met Han Peekel als verteller met de bijbehorende tekeningen.
tekst: mvdwstrips.nl

Reguliere reeks (Commandant Grek)
 • 0 - Commandant Grek, gevangenen van de tijd (1984)

Reguliere reeks (Kronieken van de diepe wereld)
 • 1 - De diepe wereld (1978)
 • 2 - De laatste vechter (1979)
 • 3 - Het volk van de woestijn (1979)
 • 4 - De groene hel (1980)
 • 5 - De strijd om de aarde (1980)
 • 6 - Het geheim van de Nitronstralen (1981)
 • 7 - De legende van Yggdrasil (1981)
 • 8 - Stad der verdoemden (1982)
 • 9 - De sluimerende dood (1982)

Reguliere reeks (Kronieken van Pandarve)
 • 10 - De piraten van Pandarve (1983)
 • 11 - Het doolhof van de dood (1984)
 • 12 - De zeven van Aromater (1984)
 • 13 - De doder van Eriban (1985)
 • 14 - De honden van Marduk (1985)
 • 15 - De levende planeet (1986)
 • 16 - Vandaahl de verderver (1987)
 • 17 - De wentelwereld (1988)
 • 18 - De robots van Danderzei (1990)
 • 19 - De terugkeer van de rode prins (1991)
 • 20 - De Von Neumann-machine (1993)
 • 21 - De Genesis-formule (1995)
 • 22 - De armageddon-reiziger (2001)
 • 23 - De navel van de dubbele god (2007)
 • 24 - De bronnen van Marduk (2009)
 • 25 - Het rode spoor (2010)
 • 26 - De muiters van Anker (2011)
 • 27 - De wisselwachters (2012)
 • 28 - De race van Opaal (2013)
 • 29 - Het koraal van Kesmee (2015)
 • 30 - De beul van Torkien (2017)
 • 31 - Het gesticht van Krijs (2018)
 • 32 - Het offer van Narvatica (2020)
 • 33 - De Archivaris van het Licht (2022)

Reguliere reeks (Kronieken van de tussentijd)
 • 1 - Het Voyager-virus (1996)
 • 2 - De Dallas paradox (1997)
 • 3 - De sterrenvreter (1998)

Reguliere reeks (Kronieken van de buitenring)
 • 1 - De banneling van Thoem (2011)

Reguliere reeks (Kronieken van Roodhaar)
 • 1 - De legende van Krill (2014)
 • 2 - De vijfde toren (2016)
 • 3 - De ark van Noorach (2016)
 • 4 - Het zwevende gewest (2018)
 • 5 - De reuzen van het gebroken rif (2019)
 • 6 - Het jaar van de tweeling (2021)

INHOUD

 

Meer informatie

Meer informatie over auteursrechten e.d. vindt u hier.